Naprapati

Genom att främst använda sina egna händer behandlar naprapaten
både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet för
hela kroppen. Detta helhetstänkande där ortopedisk medicin
kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad
och funktion, ligger som grund för naprapatin.

Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa
kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att
analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel
muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med
individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och
i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser.

Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt
behandlingssystem där man först minskar smärtan, sedan återställer
funktionen och slutligen ser till att förebygga framtida besvär.

Hur går en behandling till?

Vi börjar med att du får berätta vad du har för symptom och hur länge du
haft dessa. Vi frågar också om tidigare besvär, mediciner,
arbetsbelastning, träning osv.

När anamnesen (patientberättelsen) är klar och vi har upprättat en journal
så går vi vidare och gör en ordentlig undersökning. Undersökningen och
din berättelse ligger till grund för hur just dina besvär skall behandlas
på bästa sätt.

Vilka behandlingstekniker som används beror på vilka symptom du
har och vad undersökningen visade. Oftast kombineras ledinriktade
behandlingstekniker som, manipulation och mobilisering med
mjukdelsbehandling, som massage, pressure och stretching.

Sista delen av behandlingen består av att vi tillsammans går igenom
hemövningar för att om möjligt undvika att besvären återkommer.
Hemövningarna kan bestå av stretchövningar eller träningsövningar.