Företag

En frisk och välmående personal är mer produktiv och således
en resurs att investera i. Förebyggande friskvård ger långsiktigt
minskade besvär, kortare rehabilitering och mindre sjukfrånvaro.

Rangstig Naprapati & Rehab tar emot era anställda på våra
kliniker i Jönköping och Huskvarna. Vi erbjuder företagshälsovård
i form av behandlingar, förebyggande samt rehabiliterande träning.

Ett företagsavtal med oss ger ett flertal fördelar. Ni binder priset
under avtalstiden. Ni slipper administrativt extrajobb vid varje nytt fall,
eftersom alla anställda går till en och samma klinik.
Det blir dessutom lättare att skapa bra lösningar i god tid, så att stora
problem kan förebyggas på ett effektivt sätt.

Önskar du som företagsledare öka produktiviteten, arbetsglädjen
och minska sjukfrånvaron?
Ta kontakt med oss så skräddarsyr vi Er lösning.

I gällande skatteregler avseende hälso- och sjukvård uppmuntras
arbetsgivaren att ta ett större rehabiliteringsansvar. Våra tjänster är
fullt avdragsgilla för arbetsgivaren och leder inte till
förmånsbeskattning för personalen.